Lần cuối
Số từ
1,559,928
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
2377

Tóm tắt

Lâm Trạch phát hiện mình có năng lực 'Quay ngược cái chết'! Nhưng điều này có phải là may mắn hay không thì không biết được. Nếu cái chết là hồi kết của sự sợ hãi, vậy khi không thể lựa chọn cái chết thì nỗi sợ càng kinh khủng hơn!

Xem thêm
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
 1. 01.Tập 01 Mở đầu hủy hoại bắt đầu từ con số không
 2. 02.Tập 01 Mở đầu hủy hoại bắt đầu từ con số không
 3. 03.Tập 02 Hủy hoại lan dần từ con số không
 4. 04.Tập 02 Hủy hoại lan dần từ con số không
 5. 05.Tập 03 Tiếp tục hủy hoại từ con số không
 6. 06.Tập 03 Tiếp tục hủy hoại từ con số không
 7. 07.Tập 04 Ngày ngày sụp đổ từ con số 0
 8. 08.Tập 04 Ngày ngày sụp đổ từ con số 0
 9. 09.Tập 05
 10. 10.Tập 06
 11. 11.Tập 07
 12. 12.Tập 08
 13. 13.Tập 09
 14. 14.Tập 10
 15. 15.Tập 11
Tập 01 Mở đầu hủy hoại bắt đầu từ con số không
Tập 01 Mở đầu hủy hoại bắt đầu từ con số không
Tập 02 Hủy hoại lan dần từ con số không
Tập 02 Hủy hoại lan dần từ con số không
Tập 03 Tiếp tục hủy hoại từ con số không
Tập 03 Tiếp tục hủy hoại từ con số không
Tập 04 Ngày ngày sụp đổ từ con số 0
Tập 04 Ngày ngày sụp đổ từ con số 0
Tập 05
Tập 06
Tập 07
Tập 08
Tập 09
Tập 10
Tập 11
Bình luận (1)Facebook