Bộ lọc
Phần 3 - Chương 1 : Thánh Vương Quốc Rực Lửa ( arc Trở Về).
Until Death Do Them Apart
THE AWAKENING MONSTER
Tập 01: 1930 The rolling bootlegs
Tập 04: 1932 - Drugs And The Dominos
Tập 7 — Viên Đạn Cải Cách Thế Giới
Tập 02: Boogiepop Returns: VS Imaginator
Tập 01: Hãy yêu ta đi! Nhân vật chính xuất hiện
Tập 02 - Ngôi nhà búp bê