Bộ lọc
Phần 02 - Chương 3 - Đất Nước Của Dũng Giả (Dị Giới Tesu Thiên)
Phần 1: Hoa anh đào
Arc I: Con gái của người lính
Tập 1:Học viện đào tạo nhà thám hiểm [Học viện Hoàng gia Jupiter]