Bộ lọc
Chương 08: Lãnh đạo tiên phong Yuuji trở thành trưởng làng Honjou, lãnh địa Pasteur
Tập 02 - The E-book revolution beginning with a suddenly of conhabitation
AGI ver 2.0: Virtual Girl Wants to Dance
Phần 02 - Chương 4 - Thế Giới Thối Nát Tuyệt Vời (Dị Giới Tess Thiên)
Aoi Kotori, Akai Tori
Tập 01 : Thường ngày của ông chú và cửa tiệm vũ khí