Bộ lọc
Tập 1 - Sự trở lại của Công Chúa Hắc Tuyết
Tập 02 : Haigo Wo Nerau Mono
Phần 02 - Chương 3 - Đất Nước Của Dũng Giả (Dị Giới Tesu Thiên)
Tập 01: 1930 The rolling bootlegs
Tập 5 — Kẻ Đào Tẩu Satomi Rentarou
Danh sách chương
Arc 1 : Mèo đen Misha của tôi trở thành một Thú Nhân
Tập 03: Hoàn thành game với sự hoàn đổi cự tuyệt của Điện não thần cơ - Cosmos