Bộ lọc
Chương 08: Lãnh đạo tiên phong Yuuji trở thành trưởng làng Honjou, lãnh địa Pasteur
Chương 1: Truyền thuyết về nghi thức " Liên lạc với người chết"
Tập 1 - Sự trở lại của Công Chúa Hắc Tuyết
Phần 02 - Chương 4 - Thế Giới Thối Nát Tuyệt Vời (Dị Giới Tesu Thiên)