Bộ lọc
Vol 01: Sự trở lại của nhà vua
Tập 01 - Cuộc gặp gỡ với INCUBUS
Phần 5: Cuộc sống hàng ngày của kẻ Dị giáo + Phần 6: Sự xuất hiện của những người khác
Tập 01 - "Anh hùng, hãy trở thành của em" - "Ta từ chối"