Bộ lọc
Volume 25: ESCAPE (Hạ)
Tập 1: Kẻ thù của thế giới
Tập 01 - "Anh hùng, hãy trở thành của em" - "Ta từ chối"
Last Embryo Tập 1: Trẻ hư trở về
Tập 01 My Vampire Older Sister and Zombie Little Sister Have Gotten Into a Pretty Serious Fight…Only in Virtual Reality Though