Bộ lọc
Tập 02 : Haigo Wo Nerau Mono
Phần 02 - Chương 3 - Đất Nước Của Dũng Giả (Dị Giới Tesu Thiên)
Tập 01: 1930 The rolling bootlegs
Danh sách chương
Arc 1 : Mèo đen Misha của tôi trở thành một Thú Nhân