Bộ lọc
Chương 08: Lãnh đạo tiên phong Yuuji trở thành trưởng làng Honjou, lãnh địa Pasteur
After Reincarnating as a Villain-faced B-class Adventurer in the Game, I Picked up the Protagonist and His Childhood Friend
Phần 3 - Chương 1 : Thánh Vương Quốc Rực Lửa ( arc Trở Về).