Bộ lọc
Tập 01: 1930 The rolling bootlegs
Tập 04: 1932 - Drugs And The Dominos
Tập 01 : Thường ngày của ông chú và cửa tiệm vũ khí
Tập 01 - Cô gái tôi không nên thích đang ra sức quyến rũ tôi mới chết