Bộ lọc
Tập 01: 1930 The rolling bootlegs
Tập 04: 1932 - Drugs And The Dominos
Tập 01 - Mùa hè năm 16 tuổi, thanh xuân của một bản sao như tôi đã bắt đầu