Bộ lọc
Tập 01 : Sự khởi đầu của một huyền thoại~
Tập 1:Học viện đào tạo nhà thám hiểm [Học viện Hoàng gia Jupiter]
Jinsei Reset Button
Tập 1: Synchro infinity
Volume 25: ESCAPE (Hạ)
Tập 01 My Vampire Older Sister and Zombie Little Sister Have Gotten Into a Pretty Serious Fight…Only in Virtual Reality Though