Bộ lọc
Volume I (Chương 001 - 31): 忌み子のリク編 - Riku: Đứa trẻ cấm kỵ
Tập 1: Kẻ thù của thế giới
Mẹ à, con đã từng rất ghét mẹ.
Tập 01 - Những Chị em gái Tại Dị Giới của Tôi Không hề Có Lòng Tự trọng
Chap 1:Kinh Thánh(câu chuyện về Kaneki và Hide)