Bộ lọc
Tập 2 - Blazing Diamond Dust
Tập 1 - Con Quỷ của Khu Trường học Cũ
Arc I: Con gái của người lính
Tập 2 - Hồi kết của Kẻ Ngốc 愚者のエンドロール - Why didn't she ask EBA?