Bộ lọc
Tập 04: 1932 - Drugs And The Dominos
Tập 01: Hãy yêu ta đi! Nhân vật chính xuất hiện