Bộ lọc
Tập 04: 1932 - Drugs And The Dominos
Tập 13 Light Novel: Tên Tự Xưng Là Yếu Nhất Bắt Đầu Lại Ở Mức Yếu Nhất
Tập 01: Hãy yêu ta đi! Nhân vật chính xuất hiện