Bộ lọc
THE AWAKENING MONSTER
Vol 1: Lần nữa, khi đông qua.
Tập 01 : Mở đầu và Hành trình trở về nhà
Hồi I: Giấc mơ về đôi hồ ly trong rừng xanh sâu thẳm