Bộ lọc
Tập 1 - Sự trở lại của Công Chúa Hắc Tuyết
AGI ver 2.0: Virtual Girl Wants to Dance
Tập 7 — Viên Đạn Cải Cách Thế Giới
Tập 01: Hãy yêu ta đi! Nhân vật chính xuất hiện
Tập 04: Hoàn thành game với sự hoán đổi của hai chị em - Thức tỉnh và Tai ương
Volume 0 :Auxiliary Volume