Lần cuối
Số từ
895,643
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
27291

Tóm tắt

Xoay quanh học sinh nam tên Itsuka Shidou, người đã gặp một cô gái tinh linh đến từ một thế giới đã bị phá hủy, người đã gây nên nhiều cơn chấn động thời không. Và cậu phải ngăn chặn cô gái bằng cách hẹn hò với cô ta.(Tl;dr: Chuyện về 1 chàng trai tán gái để cứu thế giới)

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
 1. 01.Tập 8 - Natsumi Search
 2. 02.Vol 18
 3. 03.Tập 13 - Nia Creation.
 4. 04.Tập 9 - Natsumi Change
 5. 05.Tập 14 - Mukuro Planet.
 6. 06.Tập 10 - Tobiichi Angel
 7. 07.Tập 15 - Mukuro Family
 8. 08.Tập 16 - Kurumi Refrain
 9. 09.Tập 11 - Tobiichi Devil
 10. 10.Tập 17 - Kurumi Ragnarok
 11. 11.Tập 12 - Itsuka Disaster.
 12. 12.Tập 13 - Nia Creation.
 13. 13.Date A Akihabara
 14. 14.Tập 14 - Mukuro Planet.
 15. 15.Khảo sát hằng ngày của Ratatoskr
 16. 16.Tập 15 - Mukuro Family
 17. 17.Tập 0: April 9
 18. 18.Tập 12.5: Encore 4
 19. 19.Tập 16 - Kurumi Refrain
 20. 20.Tập 14.5: Encore 5
 21. 21.Tập 17 - Kurumi Ragnarok
 22. 22.Date A Akihabara
 23. 23.Tập 15.5: Encore 6
 24. 24.PS3: Rinne Utopia
 25. 25.Khảo sát hằng ngày của Ratatoskr
 26. 26.PS3: Ars Install
 27. 27.Tập 0: April 9
 28. 28.PS3: Rio Reincarnation
 29. 29.Tập 7.5: Encore 1
 30. 30.Tập 10.5: Encore 2
 31. 31.Movie: Mayuri Around
 32. 32.Tập 11.5: Encore 3
 33. 33.Date A Live Material
 34. 34.Date A Live Fragment: Date A Bullet Tập 1
 35. 35.Tập 12.5: Encore 4
 36. 36.Date A Live Fragment: Date A Bullet Tập 2
 37. 37.Tập 14.5: Encore 5
 38. 38.Tập 15.5: Encore 6
 39. 39.Non-Volume; Short Stories
 40. 40.PS3: Rinne Utopia
 41. 41.PS3: Ars Install
 42. 42.PS3: Rio Reincarnation
 43. 43.Movie: Mayuri Around
 44. 44.Date A Live Material
 45. 45.Date A Live Fragment: Date A Bullet Tập 1
 46. 46.Date A Live Fragment: Date A Bullet Tập 2
 47. 47.Non-Volume; Short Stories
Tập 8 - Natsumi Search
Vol 18
Tập 13 - Nia Creation.
Tập 9 - Natsumi Change
Tập 14 - Mukuro Planet.
Tập 10 - Tobiichi Angel
Tập 15 - Mukuro Family
Tập 16 - Kurumi Refrain
Tập 11 - Tobiichi Devil
Tập 17 - Kurumi Ragnarok
Tập 12 - Itsuka Disaster.
Tập 13 - Nia Creation.
Date A Akihabara
Tập 14 - Mukuro Planet.
Khảo sát hằng ngày của Ratatoskr
Tập 15 - Mukuro Family
Tập 0: April 9
Tập 12.5: Encore 4
Tập 16 - Kurumi Refrain
Tập 14.5: Encore 5
Tập 17 - Kurumi Ragnarok
Date A Akihabara
Tập 15.5: Encore 6
PS3: Rinne Utopia
Khảo sát hằng ngày của Ratatoskr
PS3: Ars Install
Tập 0: April 9
PS3: Rio Reincarnation
Tập 7.5: Encore 1
Tập 10.5: Encore 2
Movie: Mayuri Around
Tập 11.5: Encore 3
Date A Live Material
Date A Live Fragment: Date A Bullet Tập 1
Tập 12.5: Encore 4
Date A Live Fragment: Date A Bullet Tập 2
Tập 14.5: Encore 5
Tập 15.5: Encore 6
Non-Volume; Short Stories
PS3: Rinne Utopia
PS3: Ars Install
PS3: Rio Reincarnation
Movie: Mayuri Around
Date A Live Material
Date A Live Fragment: Date A Bullet Tập 1
Date A Live Fragment: Date A Bullet Tập 2
Non-Volume; Short Stories
Bình luận (0)Facebook