Lần cuối
Số từ
894,782
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
11894

Tóm tắt

Xoay quanh học sinh nam tên Itsuka Shidou, người đã gặp một cô gái tinh linh đến từ một thế giới đã bị phá hủy, người đã gây nên nhiều cơn chấn động thời không. Và cậu phải ngăn chặn cô gái bằng cách hẹn hò với cô ta.(Tl;dr: Chuyện về 1 chàng trai tán gái để cứu thế giới)

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
 1. 01.Tập 13 - Nia Creation.
 2. 02.Tập 8 - Natsumi Search
 3. 03.Tập 14 - Mukuro Planet.
 4. 04.Tập 9 - Natsumi Change
 5. 05.Tập 15 - Mukuro Family
 6. 06.Tập 10 - Tobiichi Angel
 7. 07.Tập 16 - Kurumi Refrain
 8. 08.Tập 11 - Tobiichi Devil
 9. 09.Tập 17 - Kurumi Ragnarok
 10. 10.Tập 12 - Itsuka Disaster.
 11. 11.Date A Akihabara
 12. 12.Tập 13 - Nia Creation.
 13. 13.Khảo sát hằng ngày của Ratatoskr
 14. 14.Tập 14 - Mukuro Planet.
 15. 15.Tập 0: April 9
 16. 16.Tập 15 - Mukuro Family
 17. 17.Tập 12.5: Encore 4
 18. 18.Tập 16 - Kurumi Refrain
 19. 19.Tập 14.5: Encore 5
 20. 20.Tập 17 - Kurumi Ragnarok
 21. 21.Date A Akihabara
 22. 22.Tập 15.5: Encore 6
 23. 23.Khảo sát hằng ngày của Ratatoskr
 24. 24.PS3: Rinne Utopia
 25. 25.Tập 0: April 9
 26. 26.PS3: Ars Install
 27. 27.Tập 7.5: Encore 1
 28. 28.PS3: Rio Reincarnation
 29. 29.Tập 10.5: Encore 2
 30. 30.Movie: Mayuri Around
 31. 31.Tập 11.5: Encore 3
 32. 32.Date A Live Material
 33. 33.Tập 12.5: Encore 4
 34. 34.Date A Live Fragment: Date A Bullet Tập 1
 35. 35.Tập 14.5: Encore 5
 36. 36.Date A Live Fragment: Date A Bullet Tập 2
 37. 37.Tập 15.5: Encore 6
 38. 38.Non-Volume; Short Stories
 39. 39.PS3: Rinne Utopia
 40. 40.PS3: Ars Install
 41. 41.PS3: Rio Reincarnation
 42. 42.Movie: Mayuri Around
 43. 43.Date A Live Material
 44. 44.Date A Live Fragment: Date A Bullet Tập 1
 45. 45.Date A Live Fragment: Date A Bullet Tập 2
 46. 46.Non-Volume; Short Stories
Tập 13 - Nia Creation.
Tập 8 - Natsumi Search
Tập 14 - Mukuro Planet.
Tập 9 - Natsumi Change
Tập 15 - Mukuro Family
Tập 10 - Tobiichi Angel
Tập 16 - Kurumi Refrain
Tập 11 - Tobiichi Devil
Tập 17 - Kurumi Ragnarok
Tập 12 - Itsuka Disaster.
Date A Akihabara
Tập 13 - Nia Creation.
Khảo sát hằng ngày của Ratatoskr
Tập 14 - Mukuro Planet.
Tập 0: April 9
Tập 15 - Mukuro Family
Tập 12.5: Encore 4
Tập 16 - Kurumi Refrain
Tập 14.5: Encore 5
Tập 17 - Kurumi Ragnarok
Date A Akihabara
Tập 15.5: Encore 6
Khảo sát hằng ngày của Ratatoskr
PS3: Rinne Utopia
Tập 0: April 9
PS3: Ars Install
Tập 7.5: Encore 1
PS3: Rio Reincarnation
Tập 10.5: Encore 2
Movie: Mayuri Around
Tập 11.5: Encore 3
Date A Live Material
Tập 12.5: Encore 4
Date A Live Fragment: Date A Bullet Tập 1
Tập 14.5: Encore 5
Date A Live Fragment: Date A Bullet Tập 2
Tập 15.5: Encore 6
Non-Volume; Short Stories
PS3: Rinne Utopia
PS3: Ars Install
PS3: Rio Reincarnation
Movie: Mayuri Around
Date A Live Material
Date A Live Fragment: Date A Bullet Tập 1
Date A Live Fragment: Date A Bullet Tập 2
Non-Volume; Short Stories
Bình luận (0)Facebook