Lần cuối
Số từ
894,782
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
24328

Tóm tắt

Xoay quanh học sinh nam tên Itsuka Shidou, người đã gặp một cô gái tinh linh đến từ một thế giới đã bị phá hủy, người đã gây nên nhiều cơn chấn động thời không. Và cậu phải ngăn chặn cô gái bằng cách hẹn hò với cô ta.(Tl;dr: Chuyện về 1 chàng trai tán gái để cứu thế giới)

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
 1. 01.Tập 13 - Nia Creation.
 2. 02.Tập 8 - Natsumi Search
 3. 03.Tập 9 - Natsumi Change
 4. 04.Tập 14 - Mukuro Planet.
 5. 05.Tập 15 - Mukuro Family
 6. 06.Tập 10 - Tobiichi Angel
 7. 07.Tập 16 - Kurumi Refrain
 8. 08.Tập 11 - Tobiichi Devil
 9. 09.Tập 12 - Itsuka Disaster.
 10. 10.Tập 17 - Kurumi Ragnarok
 11. 11.Tập 13 - Nia Creation.
 12. 12.Date A Akihabara
 13. 13.Tập 14 - Mukuro Planet.
 14. 14.Khảo sát hằng ngày của Ratatoskr
 15. 15.Tập 15 - Mukuro Family
 16. 16.Tập 0: April 9
 17. 17.Tập 16 - Kurumi Refrain
 18. 18.Tập 12.5: Encore 4
 19. 19.Tập 14.5: Encore 5
 20. 20.Tập 17 - Kurumi Ragnarok
 21. 21.Tập 15.5: Encore 6
 22. 22.Date A Akihabara
 23. 23.PS3: Rinne Utopia
 24. 24.Khảo sát hằng ngày của Ratatoskr
 25. 25.PS3: Ars Install
 26. 26.Tập 0: April 9
 27. 27.PS3: Rio Reincarnation
 28. 28.Tập 7.5: Encore 1
 29. 29.Movie: Mayuri Around
 30. 30.Tập 10.5: Encore 2
 31. 31.Date A Live Material
 32. 32.Tập 11.5: Encore 3
 33. 33.Date A Live Fragment: Date A Bullet Tập 1
 34. 34.Tập 12.5: Encore 4
 35. 35.Tập 14.5: Encore 5
 36. 36.Date A Live Fragment: Date A Bullet Tập 2
 37. 37.Non-Volume; Short Stories
 38. 38.Tập 15.5: Encore 6
 39. 39.PS3: Rinne Utopia
 40. 40.PS3: Ars Install
 41. 41.PS3: Rio Reincarnation
 42. 42.Movie: Mayuri Around
 43. 43.Date A Live Material
 44. 44.Date A Live Fragment: Date A Bullet Tập 1
 45. 45.Date A Live Fragment: Date A Bullet Tập 2
 46. 46.Non-Volume; Short Stories
Tập 13 - Nia Creation.
Tập 8 - Natsumi Search
Tập 9 - Natsumi Change
Tập 14 - Mukuro Planet.
Tập 15 - Mukuro Family
Tập 10 - Tobiichi Angel
Tập 16 - Kurumi Refrain
Tập 11 - Tobiichi Devil
Tập 12 - Itsuka Disaster.
Tập 17 - Kurumi Ragnarok
Tập 13 - Nia Creation.
Date A Akihabara
Tập 14 - Mukuro Planet.
Khảo sát hằng ngày của Ratatoskr
Tập 15 - Mukuro Family
Tập 0: April 9
Tập 16 - Kurumi Refrain
Tập 12.5: Encore 4
Tập 14.5: Encore 5
Tập 17 - Kurumi Ragnarok
Tập 15.5: Encore 6
Date A Akihabara
PS3: Rinne Utopia
Khảo sát hằng ngày của Ratatoskr
PS3: Ars Install
Tập 0: April 9
PS3: Rio Reincarnation
Tập 7.5: Encore 1
Movie: Mayuri Around
Tập 10.5: Encore 2
Date A Live Material
Tập 11.5: Encore 3
Date A Live Fragment: Date A Bullet Tập 1
Tập 12.5: Encore 4
Tập 14.5: Encore 5
Date A Live Fragment: Date A Bullet Tập 2
Non-Volume; Short Stories
Tập 15.5: Encore 6
PS3: Rinne Utopia
PS3: Ars Install
PS3: Rio Reincarnation
Movie: Mayuri Around
Date A Live Material
Date A Live Fragment: Date A Bullet Tập 1
Date A Live Fragment: Date A Bullet Tập 2
Non-Volume; Short Stories
Bình luận (0)Facebook