Nhóm dịch
Danh sách chương
Các tập khác
Tập 8 - Natsumi Search
Tập 9 - Natsumi Change
Tập 10 - Tobiichi Angel
Tập 11 - Tobiichi Devil
Tập 12 - Itsuka Disaster.
Tập 14 - Mukuro Planet.
Tập 15 - Mukuro Family
Tập 16 - Kurumi Refrain
Tập 17 - Kurumi Ragnarok
Date A Akihabara
Khảo sát hằng ngày của Ratatoskr
Tập 0: April 9
Tập 7.5: Encore 1
Tập 10.5: Encore 2
Tập 11.5: Encore 3
Tập 12.5: Encore 4
Tập 14.5: Encore 5
Tập 15.5: Encore 6
PS3: Rinne Utopia
PS3: Ars Install
PS3: Rio Reincarnation
Movie: Mayuri Around
Date A Live Material
Date A Live Fragment: Date A Bullet Tập 1
Date A Live Fragment: Date A Bullet Tập 2
Non-Volume; Short Stories
Tập 13 - Nia Creation.
Tập 14 - Mukuro Planet.
Tập 15 - Mukuro Family
Tập 16 - Kurumi Refrain
Tập 17 - Kurumi Ragnarok
Date A Akihabara
Khảo sát hằng ngày của Ratatoskr
Tập 0: April 9
Tập 12.5: Encore 4
Tập 14.5: Encore 5
Tập 15.5: Encore 6
PS3: Rinne Utopia
PS3: Ars Install
PS3: Rio Reincarnation
Movie: Mayuri Around
Date A Live Material
Date A Live Fragment: Date A Bullet Tập 1
Date A Live Fragment: Date A Bullet Tập 2
Non-Volume; Short Stories
Bình luận (0)Facebook