Lần cuối
Số từ
6,364,330
3 đánh giá
5 /3
Lượt xem
38932

Tóm tắt

Một nhân vật được xem là vô dụng như Nagumo Hajime sẽ không thể ngờ rằng có một ngày cùng cả lớp được triệu hồi sang một thế giới khác, mang trong mình "Thiên chức" nhất định nhằm giải cứu Loài người thoát khỏi họa diệt vong. Điều gì đang chờ đợi cậu ở thế giới mới ấy? Liệu Hajime có thể lột xác trở thành con người mới được không?

Xem thêm
Tên khác:
ありふれた職業で世界最強
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
 1. 01.Web Novel
 2. 02.Minh hoạ LN
 3. 03.Volume 1
 4. 04.Web Novel
 5. 05.WN - Tập 2
 6. 06.Arifureta After
 7. 07.WN - Tập 1
 8. 08.Arifureta After
 9. 09.WN - Tập 2
 10. 10.Arifureta ngoại truyện Từ chúa tể Abyssgate của thế giới
 11. 11.WN - TẬP 3
 12. 12.Arifureta ngoại truyện Từ chúa tể Abyssgate của thế giới
 13. 13.WN - Tập 3
 14. 14.WN - Tập 4
 15. 15.Arifureta After II
 16. 16.Arifureta After II
 17. 17.Arifureta After III
 18. 18.WN - TẬP 5
 19. 19.WN - Tập 4
 20. 20.Arifureta After III
 21. 21.Arifureta After IV
 22. 22.WN - Tập 6
 23. 23.Tập 01
 24. 24.Arifureta After IV
 25. 25.WN - Tập 5
 26. 26.Tập 02
 27. 27.Arifureta After V
 28. 28.WN - Tập 6
 29. 29.WN - Tập 7
 30. 30.Tập 01
 31. 31.Tập 03
 32. 32.Tập 02
 33. 33.WN - Tập 8
 34. 34.WN - Tập 7
 35. 35.WN - Tập 8
 36. 36.Tập 04
 37. 37.Tập 03
 38. 38.WN - Tập 9
 39. 39.WN - Tập 9
 40. 40.WN - Tập 10
 41. 41.Tập 05
 42. 42.Tập 04
 43. 43.Tập 05
 44. 44.Tập 06
 45. 45.WN - Tập 10
 46. 46.Web Novel
 47. 47.Tập 07
 48. 48.Arifureta After
 49. 49.Tập 06
 50. 50.Arifureta ngoại truyện Từ chúa tể Abyssgate của thế giới
 51. 51.Tập 07
 52. 52.Tập 01
 53. 53.Tập 02
 54. 54.Minh họa Light Novel
 55. 55.Tập 03
 56. 56.Tập 04
 57. 57.Tập 05
 58. 58.Tập 06
Web Novel
Minh hoạ LN
Volume 1
Web Novel
WN - Tập 2
Arifureta After
WN - Tập 1
Arifureta After
WN - Tập 2
Arifureta ngoại truyện Từ chúa tể Abyssgate của thế giới
WN - TẬP 3
Arifureta ngoại truyện Từ chúa tể Abyssgate của thế giới
WN - Tập 3
WN - Tập 4
Arifureta After II
Arifureta After II
Arifureta After III
WN - TẬP 5
WN - Tập 4
Arifureta After III
Arifureta After IV
WN - Tập 6
Tập 01
Arifureta After IV
WN - Tập 5
Tập 02
Arifureta After V
WN - Tập 6
WN - Tập 7
Tập 01
Tập 03
Tập 02
WN - Tập 8
WN - Tập 7
WN - Tập 8
Tập 04
Tập 03
WN - Tập 9
WN - Tập 9
WN - Tập 10
Tập 05
Tập 04
Tập 05
Tập 06
WN - Tập 10
Web Novel
Tập 07
Arifureta After
Tập 06
Arifureta ngoại truyện Từ chúa tể Abyssgate của thế giới
Tập 07
Tập 01
Tập 02
Minh họa Light Novel
Tập 03
Tập 04
Tập 05
Tập 06
Bình luận (4)Facebook