Bộ lọc
Tập 07: Đoàn đưa tang ngu xuẩn đánh thức rồng
Manga shorts (Về những sự kiện diễn ra sau quyển Thượng)
Quyển 4 - Cuộc đụng độ giữa Tân thế giới và Cựu thế giới