Bộ lọc
Tập 07: Đoàn đưa tang ngu xuẩn đánh thức rồng
Manga shorts (Về những sự kiện diễn ra sau quyển Thượng)
Quyển 2 - Hạ - Chương trình yêu cầu trả thù sau khi chết