Bộ lọc
Arc 2: Erica Aurelia và Phòng chôn cất của Thiên thần
Tập 01 : Một cuộc sống chậm chạp được bắt đầu sau khi được chuyển tới thế giới khác trong dạng của nhân vật chính của một trò chơi