Bộ lọc
Tập 01 : Một cuộc sống chậm chạp được bắt đầu sau khi được chuyển tới thế giới khác trong dạng của nhân vật chính của một trò chơi
Vol 1: Game Của Thần Thứ Nhất - "Kami Gokko", Bắt Đầu Màn Chơi
Tập 10: Học sinh chuyển trường dối trá đánh lừa nữ thần thất bại