Bộ lọc
Tập 01: Hãy yêu ta đi! Nhân vật chính xuất hiện
Vol 2: Bản Tình ca của Diva
02: Thành Phố Điện Não Ma Thuật—Akihabara (Cybermagic City—Akihabara)
Quyển 6 - Thượng - Hệ thống quản lý nhân cách