Bộ lọc
Ác nữ sống hai lần
ARC 3 : OUT OF THE GAME - THỜI KHẮC CHIẾN TRANH
THE AWAKENING MONSTER
Tập 01: 1930 The rolling bootlegs
Tập 04: 1932 - Drugs And The Dominos
Tập 01: Hãy yêu ta đi! Nhân vật chính xuất hiện