Bộ lọc
Tập 02 : Haigo Wo Nerau Mono
Tập 01: 1930 The rolling bootlegs
Vol 01: Sự trở lại của nhà vua
Tập 01 - Cuộc gặp gỡ với INCUBUS
Volume I (Chương 001 - 31): 忌み子のリク編 - Riku: Đứa trẻ cấm kỵ
Tập 1: Kẻ thù của thế giới
Tập 01 Web Novel : After a Different World Transition, I Founded a Nation in a Week