Lần cuối
Số từ
89,630
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
677

Tóm tắt

Slava là một lão già. Trên bờ vực của cái chết, ông chỉ hối tiếc hai điều; Chưa hoàn thiện được Võ Thuật được truyền lại bởi Sư Phụ, và bỏ lại cô con gái nuôi của mình, cũng là đệ tử, Elf tên Alma, một mình. Hai di nguyện cuối cùng của ông là muốn Alma học được những bí thuật của võ đường, và rằng cô sẽ tìm được tình yêu, có một gia đình hạnh phục thay cho ông.

Nhưng Slava đã được tái sinh thành một Elf, và cả cái tên cũng vậy! Khi được thông báo rằng ông được đặt tên theo tên Sư Phụ duy nhất của "Alma-sama", có vẻ như thời gian đã trôi qua và con gái nuôi của ông đã trở thành một người rất vĩ đại!

Xem thêm
Tên khác:
Dedicated Himself into Martial Art for Over 100 Years. Restarting Martial Art Pilgrimage as an Elf
武に身を捧げて百と余年。エルフでやり直す武者修行
Hiến Mình Cho Võ Học Hơn Trăm Năm. Tái Khởi Hành Con Đường Võ Thuật Như Một Elf
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01. Tập 01
  2. 02. Tập 02
Tập 01
Tập 02
Bình luận (0) Facebook