Bộ lọc
Tập 01: 1930 The rolling bootlegs
Danh sách chương
Tập 01: A Baby’s Resolve: Brother-Sister Reincarnation Arc
Volume I (Chương 001 - 31): 忌み子のリク編 - Riku: Đứa trẻ cấm kỵ
Tập 2: Kỉ Nguyên Của Ngôn Từ
Episode 1: Huyền Thoại Phù Thủy Vàng - Quyển Thượng
Tập 01: Gestation
Tập 01 - Tấm Khiên Của Xứ Mirg