• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Mùa đông – Trang bên phải

Độ dài 127 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:48:05

Chăc đay la lân cuôi cùng viêt hòi ký. [note32429]

Đã suôt môt thơi gian dai khong có gi trong bụng.

Trong cuôc chien sau đo.

Nup dươi đống đô nat

Đàu óc trơ nen đơ đẫn.

Tham chi còn không nhớ rỏ cắc viết.  [note32431]

Bút cung chăng câm chăc đươc nưa.

   Vơi lại

          Bị phat hiẹn 

Co le chi la sơm hay muôn

             Quanh đay

         Elf lùng suc

     Con người cung tim kiêm khong ngưng

Luât gì thì luat

 Vân la phạm nhan thôi

Dẫu vây        em khong muôn giao nó cho ai hêt

Cho nen

    Nổi lưa lên nao

Tha dùng nôt lương ma lưc sot lại

Còn hơn la đê ke khac khiên ngai bị tổn thươn

Cùng đăm minh trong biên lửa nay nao

Chủ nhân a

Xin ngai

Hay tha lôi cho em

             Em yeu ngài nhiêu lăm.

Bình luận (0)Facebook