Bộ lọc
Tập 17 - Alicization Awakening
Tập 1: Triệu Hồi Anh Hùng - Einherjar Thức Tỉnh
Tập 6: Emerald Tempest (エメラルド・テンペスト Emerarudo Tenpesuto)
PHẦN 1: TUỔI THƠ CỦA CÔ GÁI ĐƯỢC ĐẦU THAI
Tập 03: Hoàn thành game với sự hoàn đổi cự tuyệt của Điện não thần cơ - Cosmos
Tập 1 — Hiệp Sĩ Tái Sinh
Tập 5 — Kẻ Đào Tẩu Satomi Rentarou
Tập 8 - Tyrant and The Fool - Bạo chúa và Kẻ ngu muội