Lần cuối
Số từ
688,892
2 đánh giá
5 /2
Lượt xem
18219

Tóm tắt

Hirasawa Kazuki, một sinh viên đại học có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi, đột nhiên nhận ra mình đang ở trong thân thể của một nhân vật trong game. Thảm hơn nữa, nhân vật có tên Harol Stokes này  là nhân vật có biệt danh [Chúa rác thải]. Bị hàng tấn Death Flag vây quanh như vậy liệu Kazuki có nhổ bay được chúng và tiến tới route sống sót không?

Xem thêm
Tên khác:
俺の死亡フラグが留まるところを知らない
My Death Flags Show No Sign of Ending
Mục lục
 1. 01.WN - Tập 1
 2. 02.Tập 04
 3. 03.Tập 04
 4. 04.Tập 01
 5. 05.WN - Tập 1
 6. 06.Vol 2
 7. 07.Tập 01
 8. 08.WN - Tập 2
 9. 09.Tập 05
 10. 10.WN - Tập 2
 11. 11.Vol 3
 12. 12.Tập 02
 13. 13.Tập 02
 14. 14.Tập 05
 15. 15.Tập 03
 16. 16.Tập 03
 17. 17.Vol 2
 18. 18.Tập 04
 19. 19.Vol 3
WN - Tập 1
Tập 04
Tập 04
Tập 01
WN - Tập 1
Vol 2
Tập 01
WN - Tập 2
Tập 05
WN - Tập 2
Vol 3
Tập 02
Tập 02
Tập 05
Tập 03
Tập 03
Vol 2
Tập 04
Vol 3
Bình luận (2)Facebook