Lần cuối
Số từ
2,834,856
3 đánh giá
5 /3
Lượt xem
33089

Tóm tắt

Một otaku vô công rồi nghề 34 tuổi bị đuổi ra khỏi nhà bởi chính gia đình của mình. Nhận ra cuộc đời của bản thân đã lâm vào ngõ cụt cũng như là sự rác rưởi, vô dụng của bản thân; anh ta ước rằng phải chi bản thân khi xưa vượt qua được giai đoạn đen tối của cuộc đời thì bây giờ có lẽ mọi chuyện đã khác. Đúng vào khoảnh khắc hối tiếc đó, anh thấy 1 chiếc xe tải chạy với vận tốc lớn đang lao đến 3 học sinh trung học gần đó. Gom tất cả sức lực còn lại, anh ta cứu được 3 học sinh kia tuy nhiên lại phải bỏ mạng của chính bản thân mình dưới bánh chiếc xe tải đó. Khi mở mắt ra, anh nhận ra rằng mình đã được đầu thai ở thế giới của gươm giáo và phép thuật song hành tồn tại dưới cái tên Rudeus Greyrat. Dưới hình hài mới ở một thế giới mới, Rudeus tự khẳng định với bản thân " Lần này mình sẽ thực sự sống đến tận cùng cuộc sống này mà không hề tiếc nuối". Và như thế, cuộc hành trình của anh bắt đầu.

Xem thêm
Tên khác:
Vô chức chuyển sinh
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
 1. 01.Volume 1 - Thời thơ ấu
 2. 02.Tập 25
 3. 03.Volume 1 - Thời thơ ấu
 4. 04.Volume 2 - Giai đoạn vị thành niên - Gia sư tại nhà
 5. 05.Volume 2 - Giai đoạn vị thành niên - Gia sư tại nhà
 6. 06.Volume 3 - Giai đoạn vị thành niên - Nhà thám hiểm
 7. 07.Volume 3 - Giai đoạn vị thành niên - Nhà thám hiểm
 8. 08.Volume 4 - Giai đoạn vị thành niên - Du hành vượt biển
 9. 09.Volume 4 - Giai đoạn vị thành niên - Du hành vượt biển
 10. 10.Volume 5 - Giai đoạn vị thành niên - Đoàn tụ
 11. 11.Volume 5 - Giai đoạn vị thành niên - Đoàn tụ
 12. 12.Volume 6 - Giai đoạn vị thành niên - Hồi hương
 13. 13.Volume 6 - Giai đoạn vị thành niên - Hồi hương
 14. 14.Volume 7 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Nhập học
 15. 15.Volume 7 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Nhập học
 16. 16.Volume 8 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Học sinh Đặc Biệt
 17. 17.Volume 8 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Học sinh Đặc Biệt
 18. 18.Volume 9 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Sylphiette
 19. 19.Volume 9 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Sylphiette
 20. 20.Volume 10 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Tân hôn
 21. 21.Volume 10 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Tân hôn
 22. 22.Volume 11 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Em gái
 23. 23.Volume 11 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Em gái
 24. 24.Volume 12 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Lục địa Begaritto
 25. 25.Volume 12 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Lục địa Begaritto
 26. 26.Volume 13 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Mê Cung
 27. 27.Volume 13 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Mê Cung
 28. 28.Volume 14 - Giai đoạn thanh niên - Thường ngày
 29. 29.Volume 14 - Giai đoạn thanh niên - Thường ngày
 30. 30.Volume 15 - Giai đoạn thanh niên - Triệu hồi
 31. 31.Volume 15 - Giai đoạn thanh niên - Triệu hồi
 32. 32.Volume 16 - Giai đoạn thanh niên - Nhân Thần
 33. 33.Volume 16 - Giai đoạn thanh niên - Nhân Thần
 34. 34.Volume 17 - Giai đoạn thanh niên - Vương quốc
 35. 35.Volume 17 - Giai đoạn thanh niên - Vương quốc
 36. 36.Volume 18 - Giai đoạn thanh niên - Vương quốc Asura
 37. 37.Volume 18 - Giai đoạn thanh niên - Vương quốc Asura
 38. 38.Volume 19 - Giai đoạn thanh niên - Cấp dưới
 39. 39.Volume 19 - Giai đoạn thanh niên - Cấp dưới
 40. 40.Volume 20 - Giai đoạn thanh niên - Zanoba
 41. 41.Volume 20 - Giai đoạn thanh niên - Zanoba
 42. 42.Volume 20.5 - Giai đoạn thanh niên - Tập giữa
 43. 43.Volume 20.5 - Giai đoạn thanh niên - Tập giữa
 44. 44.Volume 21 - Giai đoạn thanh niên - Cliff
 45. 45.Volume 21 - Giai đoạn thanh niên - Cliff
 46. 46.Volume 22 - Giai đoạn thanh niên - Tổ chức
 47. 47.Volume 22 - Giai đoạn thanh niên - Tổ chức
 48. 48.Volume 23 - Giai đoạn thanh niên - Quyết chiến
 49. 49.Volume 23 - Giai đoạn thanh niên - Quyết chiến
 50. 50.Light Novel – Tập 23
 51. 51.Light Novel - Tập 24
 52. 52.Light Novel – Tập 25
 53. 53.Light Novel – Tập 26
Volume 1 - Thời thơ ấu
Tập 25
Volume 1 - Thời thơ ấu
Volume 2 - Giai đoạn vị thành niên - Gia sư tại nhà
Volume 2 - Giai đoạn vị thành niên - Gia sư tại nhà
Volume 3 - Giai đoạn vị thành niên - Nhà thám hiểm
Volume 3 - Giai đoạn vị thành niên - Nhà thám hiểm
Volume 4 - Giai đoạn vị thành niên - Du hành vượt biển
Volume 4 - Giai đoạn vị thành niên - Du hành vượt biển
Volume 5 - Giai đoạn vị thành niên - Đoàn tụ
Volume 5 - Giai đoạn vị thành niên - Đoàn tụ
Volume 6 - Giai đoạn vị thành niên - Hồi hương
Volume 6 - Giai đoạn vị thành niên - Hồi hương
Volume 7 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Nhập học
Volume 7 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Nhập học
Volume 8 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Học sinh Đặc Biệt
Volume 8 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Học sinh Đặc Biệt
Volume 9 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Sylphiette
Volume 9 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Sylphiette
Volume 10 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Tân hôn
Volume 10 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Tân hôn
Volume 11 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Em gái
Volume 11 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Em gái
Volume 12 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Lục địa Begaritto
Volume 12 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Lục địa Begaritto
Volume 13 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Mê Cung
Volume 13 - Giai đoạn thanh thiếu niên - Mê Cung
Volume 14 - Giai đoạn thanh niên - Thường ngày
Volume 14 - Giai đoạn thanh niên - Thường ngày
Volume 15 - Giai đoạn thanh niên - Triệu hồi
Volume 15 - Giai đoạn thanh niên - Triệu hồi
Volume 16 - Giai đoạn thanh niên - Nhân Thần
Volume 16 - Giai đoạn thanh niên - Nhân Thần
Volume 17 - Giai đoạn thanh niên - Vương quốc
Volume 17 - Giai đoạn thanh niên - Vương quốc
Volume 18 - Giai đoạn thanh niên - Vương quốc Asura
Volume 18 - Giai đoạn thanh niên - Vương quốc Asura
Volume 19 - Giai đoạn thanh niên - Cấp dưới
Volume 19 - Giai đoạn thanh niên - Cấp dưới
Volume 20 - Giai đoạn thanh niên - Zanoba
Volume 20 - Giai đoạn thanh niên - Zanoba
Volume 20.5 - Giai đoạn thanh niên - Tập giữa
Volume 20.5 - Giai đoạn thanh niên - Tập giữa
Volume 21 - Giai đoạn thanh niên - Cliff
Volume 21 - Giai đoạn thanh niên - Cliff
Volume 22 - Giai đoạn thanh niên - Tổ chức
Volume 22 - Giai đoạn thanh niên - Tổ chức
Volume 23 - Giai đoạn thanh niên - Quyết chiến
Volume 23 - Giai đoạn thanh niên - Quyết chiến
Light Novel – Tập 23
Light Novel - Tập 24
Light Novel – Tập 25
Light Novel – Tập 26
  Bình luận (2)Facebook