Bộ lọc
Quyển 4 - Cuộc đụng độ giữa Tân thế giới và Cựu thế giới
Tập 04: 1932 - Drugs And The Dominos
Hồi Thứ Mười Một: Cứu Thế Anh Hùng Và Sự Thống Trị Của Ma Tộc (Hạ)