Bộ lọc
Quyển 3 - Thượng - Tàn tích bị chôn vùi
Volume 2: Pháp sư thành Atlas