Lần cuối
Số từ
417,850
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
5666

Tóm tắt

Người con trai cả của dòng tộc sát thủ Tuatha Dé.

Kĩ năng, kinh ngiệm, kiến thức từ kiếp trước cùng với ma thuật sẽ là tiền đề của cậu trên con đường sát thủ.

Vượt xa mọi sát thủ xuất sắc khác.

Cậu được người đời công nhận là một lãnh chúa anh minh, nhưng ẩn sau đó lại là lưỡi kiếm của một gia tộc sát thủ.

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
 1. 01.Tập 01
 2. 02.Tập 04
 3. 03.Tập 01
 4. 04.Tập 01: Sát thủ được tái sinh
 5. 05.Tập 02
 6. 06.Tập 05
 7. 07.Tập 02
 8. 08.Tập 02
 9. 09.Tập 03
 10. 10.Tập 03
 11. 11.Tập 03
 12. 12.Tập 06
 13. 13.Tập 04
 14. 14.Tập 04
 15. 15.Tập 07
 16. 16.Tập 05
 17. 17.Tập 05
 18. 18.Tập 08
 19. 19.Tập 06
 20. 20.Tập 06
Tập 01
Tập 04 *
Tập 01
Tập 01: Sát thủ được tái sinh
Tập 02
Tập 05 *
Tập 02
Tập 02
Tập 03
Tập 03
Tập 03
Tập 06
Tập 04
Tập 04
Tập 07
Tập 05
Tập 05
Tập 08 *
  Tập 06
  Tập 06
  Bình luận (0)Facebook