Bộ lọc
Tập 01: Vì lẽ đó, cô gái được tái sinh
Arc 1: Nhân vật chính của người bạn thời thơ ấu nay là Kiếm Thánh không phải là tôi.