Lần cuối
Số từ
16,378
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
1002

Tóm tắt

Để sống như một nông dân hàng đầu, Al・Wayn đã nâng kỹ năng nông nghiệp của mình lên và thỉnh thoảng khi giúp thằng bạn của cậu ta thì nhưng kỹ năng khác cũng tự động level up theo.Cho đến một ngày, khi kỹ năng cuối cùng của cậu ta đã lên level max, cuộc đời của cậu ta liền bị thay đổi.“Tôi muốn sống như một nông dân!!”

Xem thêm
Tên khác:
I Somehow Got Strong By Raising Skills Related To Farming
農民関連のスキルばっか上げてたら何故か強くなった
Mục lục
  1. 01.Vol 01
  2. 02.Vol 01