Danh sách chương
Các tập khác
Vol 01 - Vương Quốc Giả Tạo
Art 4 [Trùng phùng, phía sau bức màn]
Act 1: Thức tỉnh trong một thế giới khác
Act 2: Cuộc chạm chán trên chuyến du hành
Act 3: Ở quê hương cha mẹ
Act 4: Trùng phùng, phía sau bức màn
Act 5: Trong tương lai tôi đã mường tượng
Vol 01 - Vương Quốc Giả Tạo
Art 4 [Trùng phùng, phía sau bức màn]
Act 1: Thức tỉnh trong một thế giới khác
Act 2: Cuộc chạm chán trên chuyến du hành
Act 3: Ở quê hương cha mẹ
Act 4: Trùng phùng, phía sau bức màn
Act 5: Trong tương lai tôi đã mường tượng
Bình luận (2)Facebook