SWORD ART ONLINE
Kawahara RekiAbec
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Minh Họa

Độ dài 41 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:12

Người dịch: dragoonX, Minhtun, Obi-kun, TheLegions, Quocduy, Hard boileD, Jedymatter, Thefirst244, Viemlong11, Sozuoka, Hako-chan , Gingi, Zerovampire00

Biên tập: Sozuoka, 7421tran, ladykill1996, C.ronaldovip, Whalewars

Chỉnh sửa hình ảnh: Quocduy, Thefirst244, Knight1301, SaiichiMinoru

Sword_Art_Online_Vol_06_000a2Sword_Art_Online_Vol_06_000b3Sword_Art_Online_Vol_06_-0012001-13002-2200320042

0053Sword_Art_Online_Vol_06_-0192Sword_Art_Online_Vol_06_-0752Sword_Art_Online_Vol_06_-1032Sword_Art_Online_Vol_06_-1694Sword_Art_Online_Vol_06_-2032Sword_Art_Online_Vol_06_-2362Sword_Art_Online_Vol_06_-2592Sword_Art_Online_Vol_06_-3232Sword_Art_Online_Vol_06_-2892Sword_Art_Online_Vol_06_-3712

Bình luận (0)Facebook