SWORD ART ONLINE
Kawahara RekiAbec
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Minh họa

Độ dài 37 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:10

Người dịch: dragoonX, Minhtun, Obi-kun, TheLegions, Quocduy, Hard boileD, Jedymatter, Thefirst244, Viemlong11, Sozuoka, Hako-chan , Gingi, Zerovampire00

Biên tập: Sozuoka, 7421tran, ladykill1996, C.ronaldovip, Whalewars

Chỉnh sửa hình ảnh: Quocduy, Thefirst244, Knight1301, SaiichiMinoru

Sword_Art_Online_Vol_01_-_000a_VietSAO_Viet_-_Page_1Sword_Art_Online_Vol_01_-_000b_VietSWO_Viet_-_page_2_3SWO_Viet_-_page_4SAO_Viet_-_Page_5SAO_Viet_-_page_6-7SWO_Viet_-_page_8

Bình luận (0)Facebook