SWORD ART ONLINE
Kawahara RekiAbec
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Minh họa

Độ dài 37 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:12

Người dịch: dragoonX, Minhtun, Obi-kun, TheLegions, Quocduy, Hard boileD, Jedymatter, Thefirst244, Viemlong11, Sozuoka, Hako-chan , Gingi, Zerovampire00

Biên tập: Sozuoka, 7421tran, ladykill1996, C.ronaldovip, Whalewars

Chỉnh sửa hình ảnh: Quocduy, Thefirst244, Knight1301, SaiichiMinoru

Sao05_000_copySao05_001Sao05_002-3Sao05_004-5Sao05_006Sao05_007Sao05_009Sao05_008

Bình luận (0)Facebook