SWORD ART ONLINE
Kawahara RekiAbec
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Minh họa

Độ dài 38 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:11

Người dịch: dragoonX, Minhtun, Obi-kun, TheLegions, Quocduy, Hard boileD, Jedymatter, Thefirst244, Viemlong11, Sozuoka, Hako-chan , Gingi, Zerovampire00

Biên tập: Sozuoka, 7421tran, ladykill1996, C.ronaldovip, Whalewars

Chỉnh sửa hình ảnh: Quocduy, Thefirst244, Knight1301, SaiichiMinoru

SAO_Vol_2_-_CoverSword_Art_Online_Vol_02_-_000aSword_Art_Online_Vol_02_-_000bVol-2_001Sword_Art_Online_Vol_02_-_002-003_ViSword_Art_Online_Vol_02_-_002-003_Vi1Sword_Art_Online_Vol_02_-_006_ViSWO_Viet_-_page_81Sword_Art_Online_Vol_02_-_007_Vi

Bình luận (0)Facebook