SWORD ART ONLINE
Kawahara RekiAbec
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Minh họa

Độ dài 37 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:12

Người dịch: dragoonX, Minhtun, Obi-kun, TheLegions, Quocduy, Hard boileD, Jedymatter, Thefirst244, Viemlong11, Sozuoka, Hako-chan , Gingi, Zerovampire00

Biên tập: Sozuoka, 7421tran, ladykill1996, C.ronaldovip, Whalewars

Chỉnh sửa hình ảnh: Quocduy, Thefirst244, Knight1301, SaiichiMinoru

Sword_Art_Online_Vol_04_-_000aSword_Art_Online_4_-_001Sword_Art_Online_Vol_04_-_000bSword_Art_Online_4_-_002-3_ViSword_Art_Online_4_-_004-5_ViSword_Art_Online_4_-_006_ViSword_Art_Online_4_-_007_ViSword_Art_Online_4_-_008_Vi_2

Bình luận (0)Facebook