Sống Cùng Em Kế
Mikawa GhostHiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Part 9

Độ dài 68 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:20:17

u67551-e6ea9630-53c3-4925-adaa-f29f5a8ad5eb.jpg

u67551-ac60eb7b-2542-4c58-97f3-6b2afaa988a8.jpg

u67551-89434def-3d5d-4ea8-9565-7c461910306b.jpg

u67551-02756708-e564-4bf2-9f6c-21abcb766e4b.jpg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nay nhả chap sớm cái nhỉ :))) đến khúc này thì thực sự là khác hẳn LN rồi các ông ạ, cái sự kiện xóa lời đồn mới tinh, lại còn bỏ qua giới thiệu Yomiuri-senpai với Maaya nữa :))))

btw, cảm ơn ông trans 山口蒼 vì đã dành cả thời gian nghỉ trong giờ làm để trans nốt chap này cho tôi edit (ông ấy bên Nhật) :))))

Bình luận (0)Facebook