Sống Cùng Em Kế
Mikawa GhostHiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Minh họa

Độ dài 62 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-16 02:45:06

Đây mới chỉ là minh họa được chụp từ bản đọc thử, sách sẽ chính thức phát hành vào 24/12, mà đang nghèo...chả biết có mua được luôn để lấy illu không, hay là phải đợi share...hoặc whale nào có nhã ý cho tôi xin phép khều đô nết nhé :">>

Chương mở đầu sẽ được up trong hôm nay hoặc ngày mai.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

u67551-00a2d91b-b779-48dc-9997-3adb8b80d6d6.jpg

u67551-20b54ea0-2b04-48a5-9b93-fe8980753410.jpg

u67551-8049350f-d715-4c50-afab-bdb248a46244.jpg

u67551-f5ce84f3-3e95-4775-a054-a7d9894b304d.jpg

u67551-64be1002-ce1b-4723-861b-7b70804b7076.jpg

u67551-a089df77-b3c6-4b58-aa55-334bad6ca3f7.jpg

u67551-e4259fbe-33e8-49aa-9a47-693a5179f4c2.jpg

Bình luận (0)Facebook