Sống Cùng Em Kế
Mikawa GhostHiten
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Part 1

Độ dài 23 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-17 17:32:33

Toàn bộ phần manga ngắn này được lấy từ nguồn twitter chính thức của Gimai Seikatsu nhé anh em

Trans: 山口蒼 + Edit: Choker

----------------------------------------------------------------------------------------

u67551-b04c20a8-932c-4685-aa95-1b65507395ee.jpg

u67551-e7c77663-bf1c-4e00-9892-d8a378e3930f.jpg

u67551-e036b0e6-3fb9-46da-94bc-0ec5d5b36c07.jpg

u67551-1ebac3c1-1b5f-4db2-b38e-2365a020f764.jpg

Bình luận (0)Facebook