Lần cuối
Số từ
5,465
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
633

Tóm tắt

Tôi được triệu hồi đến một thế giới gần diệt vong và nhận được khả năng có thể tạo ra mọi thứ. Nếu tôi không có nhà để ở, tôi sẽ xây một ngôi nhà. Nếu mọi người tụ họp ở nhà tôi, tôi sẽ xây một thị trấn. Và nếu thị trấn bị quái vật tấn công, tôi sẽ tạo ra vũ khí mạnh nhất và đẩy lùi chúng. Với việc có thể nạp ma lực vô hạn, tôi sẽ xây dựng lại thế giới này theo cách của mình.

Xem thêm
Tên khác:
笑顔で魔力チャージ~無限の魔力で異世界再生
CHARGING MAGIC WITH A SMILE
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01. Vol 2