Tác giả:Mikawa Ghost
Họa sĩ:Hiten
Cập nhật cuối:
Nhóm dịch