• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 15 [Dũng giả cuồng tưởng khúc]

Độ dài 77 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 22:52:17

u24378-ecaec07e-21ac-4969-8a4a-b9fbdd8ca33d.jpg

u24378-c12fd98f-8f71-433b-ab93-0809d21eab38.jpg

"Chào buổi sáng hai người"

"...."

Rio dừng lại việc vung kiếm, hướng về phía hai người chào hỏi. Nhưng hai người lại chỉ há miệng trợn mắt đứng nguyên tại chỗ.

u24378-48eea1b7-78d7-4801-9173-0768078b2f9c.jpg

u24378-f4d87b2a-cd6f-44d0-8f86-9a2bde251c98.jpg

Hiroaki: "Cho dù là Liselotte thì cũng sẽ cảm thấy lo lắng sao?"

Liselotte: "Eh? Ah, đúng vậy. Có lẽ là thế thật"

u24378-0a4023e3-3124-492e-b513-88d19361e1e4.jpg

u24378-43ae22be-1b95-48fa-89fc-c46365ad888b.jpg

u24378-18719c50-b96c-49fe-91fc-e3b5df9c8ca0.jpg

u24378-d93b1f38-57b5-40c1-aba7-7aeec275552e.jpg

u24378-9bfadaab-054e-4023-a3a6-e6933ada4de2.jpg

u24378-afb5143f-6455-4899-85f1-d06901e0c60a.jpg

u24378-bc063713-f35b-4f9d-afd3-2b36e474c203.jpg

u24378-1ce3c587-6cea-4f72-87a8-a8bc016f3c4b.jpg

u24378-b4ad55ff-99a7-456f-a606-506d46b16adc.jpg

u24378-b63625e8-2033-4730-ab8b-3a70d2283a8e.jpg

u24378-a5b00544-b200-441b-bb92-4dc2294f1a6c.jpg

u24378-02bb1d35-0b6c-4341-9ed2-1f39d324ccfd.jpg

u24378-9503d538-fba4-4ea7-bd9d-cfad30b82329.jpg

Ae nào muốn đọc spoil chương mở đầu với chương 1 Seirei vol 15 thì vào group nhé

Chắc là sẽ có spoil trong group nhé các ae 

Bình luận (0)Facebook