• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 14

Độ dài 30 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 22:51:48

u24378-f044be90-5002-4032-bd5b-0515a28a2e1f.jpg

u24378-6dce2bf0-de6e-43de-b889-dfe48f74f926.jpg

u24378-55bf519a-16f8-4db2-8b8e-8597a152e4e6.jpg

u24378-398e756b-895e-43b8-9824-1aa6f12fd901.jpg

u24378-363792fc-8252-4538-a8cc-8d92c5be9404.jpg

u24378-a45f4635-c967-4b96-af39-2ae72bc87227.jpg

u24378-2a77087c-ce7a-42d2-9e6e-e921044abe44.jpg

u24378-22485c65-a801-43af-a95b-33daec49b7de.jpg

u24378-7daaba66-72b5-41e7-9a07-e60e1a365341.jpg

u24378-a49f0b0e-baf2-4a77-a04c-784ddc1e10be.jpg

u24378-8ac8dac4-0713-4372-8b03-396bbce8d988.jpg

u24378-3bc7e767-cc28-4897-ae04-3dda273cf28b.jpg

u24378-7845849e-155a-46b9-91f1-594c9753f6c4.jpg

u24378-45367aa1-480d-4100-a4b6-e5d4c5b6e937.jpg

u24378-36551ae5-f820-4ff2-a2b2-7e9d4c37c0e7.jpg

u24378-7a13bdb7-b95d-476f-8ab6-c11dfe22a34c.jpg

u24378-368bd3bf-1994-4fa1-94e6-24add67c46ad.jpg

Cảm ơn Page Seirei Gensouki VN cập nhật minh họa rất nhanh.

Anh em có thể theo dõi fanpage để theo dõi tình hình mới nhất về truyện nhé.

Link Fanpage: //www.facebook.com/SeireiGensoukiVN/

Bình luận (0)Facebook