Danh sách chương
Các tập khác
Tập 1 - Aincrad
Tập 2 - Aincrad
Tập 4 - Vũ khúc tinh linh
Tập 5 - Ma đạn
Tập 6 - Ma đạn
Tập 7 - Chuỗi hạt của Mẹ
Tập 8 - Sớm và Muộn
Tập 9 - Alicization Khởi động
Tập 10 - Alicization Vận hành
Tập 11 - Alicization Chuyển Hướng
Tập 12 - Alicization trỗi dậy
Tập 13 - Alicization Chia rẽ
Tập 14 - Alicization Hợp nhất
Tập 15 - Alicization Invading
Tập 16 - Alicization Exploding
Tập 17 - Alicization Awakening
Tập 18 - Alicization Lasting
Tập 19 - Moon Cradle
TẬP 20 - MOON CRADLE
Ngoại truyện
Tập 19 - Moon Cradle
Bình luận (3)Facebook