Nhóm dịch: //projectalicization.wordpress.com/
Giới thiệu
Truyện dịch
SWORD ART ONLINE
Tình trạng:Đang tiến hành
Lần cuối: