Lần cuối
Số từ
8,446
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
42

Tóm tắt

Nhân vật nữ mà tôi yêu thích lại không được chọn.

Vậy tôi làm cô ấy hạnh phúc cũng được mà phải không?

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.WN