Truyện dịch
Mục lục
Lần cuối
Số từ
17,311
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
1174

Tóm tắt

"Những cô gái và Toán học" là câu chuyện thời cấp 3 tình cảm, nhẹ nhàng, cũng như là về những con người gặp nhau bằng Toán học, đi cùng nhau bởi Toán học, và đến với nhau cũng là Toán học. Đó là một hành trình dài và chẳng dễ dàng gì, bởi vậy mới nói: "Toán không khó, tình yêu mới khó". 

Xem thêm
Mục lục
  1. 01.Chương 1: Dãy Số và Quy luật của dãy.
  2. 02.Những cô gái của Toán học
  3. 03.Những cô gái toán học