Danh sách chương
Các tập khác
Lính đánh thuê Rush Nói về quá khứ
Lính đánh thuê Rush đón một đứa trẻ
Lính đánh thuê Rush và Thánh Dinare
Rush đến lâu đài lần đầu tiên
Lính đánh thuê Rush và Hiệp sĩ Matier
Sự khởi đầu của sự hỗn loạn
Vị thần trên hòn đảo xa xôi
Lính đánh thuê Rush Nói về quá khứ
Lính đánh thuê Rush đón một đứa trẻ
Lính đánh thuê Rush quyết định
Lính đánh thuê Rush và Thánh Sói Dinare
Rush đến lâu đài lần đầu tiên
Lính đánh thuê Rush và Hiệp sĩ Matie
Sự khởi đầu của sự hỗn loạn
Vị thần trên hòn đảo xa xôi
Bình luận (0)Facebook